Úsmev priťahuje aj vás

„Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka.“

—  Terezie z Lisieux

Úsmev patrí do kategórie neverbálnej komunikácie. Presne tak ako ostatná mimika alebo gestá. 

Ako nárabate so svojim úsmevom?

Neverbálna komunikácia zahŕňa všetky prejavy komunikácie, ktoré sú bez slov (neverbálne). Ide o mimiku a gestá. Medzi gestá môžeme začleniť aj úsmev. 

Na rozdiel od reči prebieha na inej báze. Podáva informácie o emóciách, pocitoch a vyjadruje čo si ten s kým komunikujete myslí. Je závislá na mieste žitia jedinca a väčšina prejavov je kultúrne podmienená. V procese komunikácie sa neverbálnej komunikácií nemôžeme vyhnúť, môžeme ju len potlačiť. Na toto však potrebujete mať poriadny tréning. 

Neverbálne prejavy sa delia do skupín:

mimika – výrazy tváre
haptika – dotyky
proxemika – vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi
posturológia – držanie rúk, postoj tela
gestikulácia – štandardné pohyby, napr. kývanie hlavy
kinezika – oznamovanie informácií pohybom
očný kontakt
chronemika – časové hľadisko komunikácie
paralingvistika – fonetické zvuky, ktoré sa vyskytujú v akustickej reči
grafológia – skúmanie rukopisu
olfaktorika – čuchové vnemy

„Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí naznačí, že srdce je doma.“

—  Louis Schmidt

My sa budeme venovať postupne mimike a tam patrí náš krásny žiarivý úsmev. Myslíte si, že váš úsmev nie je krásny a žiarivý? Tak to sa musíme zoznámiť a ja vás o tom presvedčím a natrénujeme si spolu ten najžiarivejší úsmev.

Už ste si niekedy všimli, že keď sa usmievate tak sa vám viac darí a ľudia sa vám zdravia? Aj cudzí ľudia vás zdravia. Ešte nie?

Máte chuť s tým niečo urobiť? 

Pritiahnite si pozornosť svojim nádherným úsmevom. Užívať si priazeň muža alebo ženy? Všetko je možné!