Úsmev patrí do kategórie neverbálnej komunikácie. Presne tak ako ostatná mimika alebo gestá. 

Ako s ním narábate?

Neverbálna komunikácia zahŕňa všetky prejavy komunikácie, ktoré sú bez slov (neverbálne). Ide o mimiku a gestá. Medzi gestá môžeme začleniť aj úsmev. 

Na rozdiel od reči prebieha na inej báze. Podáva informácie o emóciách, pocitoch a vyjadruje čo si ten s kým komunikujete myslí. Je závislá na mieste žitia jedinca a väčšina prejavov je kultúrne podmienená. V procese komunikácie sa neverbálnej komunikácií nemôžeme vyhnúť, môžeme ju len potlačiť. Na toto však potrebujete mať poriadny tréning. 

Neverbálne prejavy sa delia do skupín:

mimika – výrazy tváre
haptika – dotyky
proxemika – vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi
posturológia – držanie rúk, postoj tela
gestikulácia – štandardné pohyby, napr. kývanie hlavy
kinezika – oznamovanie informácií pohybom
očný kontakt
chronemika – časové hľadisko komunikácie
paralingvistika – fonetické zvuky, ktoré sa vyskytujú v akustickej reči
grafológia – skúmanie rukopisu
olfaktorika – čuchové vnemy

My sa budeme venovať mimike a tam patrí náš krásny žiarivý úsmev. Myslíte si, že váš úsmev nie je krásn a žiarivý? Tak to sa musíme zoznámiť a ja vás o tom presvedčím a natrénujeme si spolu ten najžiarivejší úsmev.

Už ste si niekedy všimli, že keď sa usmievate tak sa vám viac darí a ľudia sa vám zdravia? Aj cudzí ľudia vás zdravia. Ešte nie?

Máte chuť s tým niečo urobiť? 

Pritiahnite si pozornosť svojim nádherným úsmevom. Užívať si priazeň muža alebo ženy? Všetko je možné! 

úsmev priťahuje